Astronomi, diğer anlamı ile gökbilimi. Gökyüzü cisimlerinin hakkında detaylı bilgi vermek için gökyüzünü inceleyen bilim dalıdır. Gökyüzündeki yıldızlar, kutup ışıkları, gezegenler, galaksiler gibi gözlenebilecek tüm durumları inceler.

Dünya ve Güneşin çevresinde dokuz tane gök cisimleri dönmektedir. Bu gök cisimlerine de gezegen denir. Bu gezegenlere ait yaklaşık 90 tane uydu, çok sayıda kuyruklu yıldız ve madde içeren gezegenler arası ortamdan oluşmuştur. Yeni keşfedilmiş fakat henüz isimlendirilmesi pek çok sayıda uydu da içermektedir.

astronomi-nedir

Dünyanın hayat kaynağı ve enerjisi güneştir. Gündüz saatlerinde gökyüzüne baktığımızda yıldızlar gözükmemektedir. Bunun nedeni ise Güneş ışığının altında kalmalarıdır. Gece ise Güneş ışığının altında kalmadıkları için rahatlıkla gözükebilirler.

Astronomi Nedir Astronomi ve astroloji birbirinden farklıdır. Astronomide bilimsel veriler yer alır ve nesneldir astrolojide ise yoruma dayalı ve özneldir. Astroloji ve astronomi bir döngü içerisindedir.

Astroloji kavramı ise zaman ilerledikçe burçlar kavramını oluşturmuştur.Astronomi de matematik, kimya, fizik, biyolojiden ve uzay bilimlerinden faydalanılır. Astronomi çok geniş bir çalışma alanına ayrılmıştır. Bunlar bazı alt dallara ayrılabilir.

  • 1.Astrofizik: Gök cisimleri ve yıldızlar arasındaki madde ve işinin etkileşimleri ile ilgilenir
  • 2.Astromatematik: Çekim alanındaki gök cisimlerin yörünge hesaplanması ve gözlenirken verilerin sayısal ifadelere dökülmesini konu alır.
  • 3.Astrokimya: Gök cisimleri ve yıldızların ortamındaki kimyasal yapısıyla ilgilidir.
  • 4.Astrobiyoloji: Evrendeki canlıların yaşam döngüsüyle ilgilidir
  • 5.Arkeastronomi: Eski çağlardaki yapılan kazılar sonucu bulunan kalıntılar üzerinden yapılan çalışmaları içerir.

Astrojeoloji: Gezegenlerin, gök taşlarının ve diğer cisimlerin yapilari, oluşum ve gelişimlerini barındırır.

Sonuç olarak ise astronomi her şekilde insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Astronomi her geçen gün gelişmektedir. Günümüzde artık insanlar astronomi hakkında internet ve kitaplar sayesinde daha kolay bir şekilde bilgi sahibi olmaktadır. Geçmişten bu zamana kadar gelişen bilimsel çalışmalar astronomiye pek çok katkı sağlamıştır. Çıplak gözle dürbün ya da teleskopla siz de bu güzel gökyüzü manzaramızın keyfine varabilirsiniz.