Eski çağlarda insanlığın geleceği öğrenme ve bilinmezi çözerek yaşanması muhtemel kötü olayları önleme çabası bakladan suya, koyun ciğerinden taşa, sudan kuşların uçuşuna kadar pek çok nesnenin kehanette bulunma aracına dönüştürülmesine yol açmıştır. Gelecekle veya şimdiki zaman dilimiyle ilgili tahminlerde bulunma ve yorum yapma yöntemlerine kısaca fal adını veriyoruz. Dünya üzerinde binin üzerinde fal olduğu rivayet edilir. Her kültür kendi toplumsal yapısına uygun fal yöntemlerini tercih eder. Fal temelini toplumun değer ve inanış sistemlerinden alması ve toplumun ihtiyaçlarının ürünü olmasıyla kendine has bir kültürdür.

Eski Türkçe’ de tölge, ırk gibi kelimeler fal anlamında kullanılmıştır. Türkler tarih boyunca devlet işlerinden sağlık meselelerine olmak üzere çeşitli alanlarda fal yöntemlerine başvurmuşlardır. Bu fal yöntemlerinin başında da Osmanlı zamanından günümüze kadar ulaşan kahve falı gelir.

Kahve falı kültürümüzde sadece bir içecek değil insanları birleştirici gücüyle etkili bir iletişim aracıdır. Her ne kadar fal pratikleri dinler tarafından yasaklansa da “fala inanma falsız kalma” sözü toplumun falla olan bütünleşik ilişkisini yansıtır. Günümüzde teknolojik gelişmelerin artışıyla fal metotlarının şekil değiştirerek sanal ortama taşındığını görüyoruz. Kahve falı baktırmak veya tarot falı açmak modern hayatta da yer bulan fal pratikleridir.

Sanal platformların ortaya çıkışıyla fotolu kahve falı baktırmak mobil cihazlar üzerinden yapılabilir. Bu yöntemde kahve fincanının fotoğrafı farklı açılardan çekilerek uygulamaya yüklenir ve fal yorumu telefonunuza gönderilir.

Medyumlara da artık net üzerinden ulaşılabilir. Medyuma fal baktırmak için kilometrelerce yol gitmenize artık gerek yok. Sanal uygulamalarla medyumlara erişim de oldukça kolaylaştı. Modern falcı olarak da adlandırılan medyumlar ruhsal irtibat seanslarıyla danışanlarına bilgi aktarımı yapmaktadır.

Gerçek fal baktırmak 2015’e gelindiğinde internet platformları sayesinde istediğiniz yer ve istediğiniz zaman diliminde mümkün olabilmektedir. Fal yazılımlarının artmasıyla fala erişim sağlamak her kesimden insan için artık daha basit ve kolaydır.

Her ne kadar bazıları modern dünyada fala olan ilgi azaldığını iddia etse de fal aynı şekilde popülerliğini sürdürmekte, geleneksel fal yöntemleri biçim değiştirerek daha farklı formatlarda hayatımızdaki yerini korumaktadır.