Canlı Kahve Falı Baktır

Kahve falı baktırmayı kim sevmez desek sanırım “Ben sevmem.” cümlesini pek işitmeyiz. Peki kahve bu kadar çok sevilmesine ve bilinmesine rağmen kökenini bilen ne kadar insan var? Kaldi ismini belki de hiç duymadınız. Kaldi kahvenin sofralarımıza kadar gelmesini sağlayan bir çobanın ismi. Bu çoban milattan sonra sekizinci yüz yılda yaşamaktaydı. Otlattığı hayvanlarında bir hareketlenme fark etti. Neden böyle olduklarını araştırınca bir meyveyi çiğnediklerini gördü. Meyveyi kendi de denedi ve sonucu sevdi. Kendini daha enerjik ve zinde hissediyordu. Bu meyvelerin lezzeti zamanla birçok toplum tarafından duyuldu. Buralara aktarılması ise Şazili isimli bir derviş sayesinde olmuştur. Bu yüzden kahveye başlarda Şazili de denmekteydi. Kahve çekirdeğini bir içeceğe dönüştürmekse ilk Yemenlilerin aklına gelmiştir. Sufiler de oldukça kahve tüketmekteydiler çünkü kahve ibadet sırasında uyanık kalmalarını sağlıyordu. Günümüzde ise kahve içilen zincirler her yerde bulunmaktadır.

Kahvenin bulunuşundan sonra sıra kahve falının bulunuşunu anlatmaya gelmektedir. Osmanlı Sarayı’nda cariyelerin dedikodu yapması kesinlikle yasaklanmıştı. Ama cariyeler bu soruna bir çözüm bulmuşlardı: Kahve falı. Telvenin oluşturduğu şekillerden yararlanarak dedikoduları kulaktan kulağa yayıyorlardı. Sonrasında kahve falı baktırmak halkın arasında da yaygınlaştı.

Günümüzde teknolojinin değişimi ve gelişimiyle birlikte her şeyi sanal ortamlarda yapabilmek mümkündür. Buna elbette ki kahve falına canlı baktırmak da dahil. İnternet fal baktırılan mecralara ulaşmak ve canlı yorumcuların çeşitli fallara bakabilmesi bir tık uzakta.

Kahve adabına uygun içilir, kapatılır ve açılır. Fal baktırmak istenir de bakacak kişi bulunamazsa geriye fincanı fotoğraflamak kalır. Bu fotoğraflar falları yorumlayan sitelere yüklenir. Bu şekilde sanal kahve falına resimli baktırmak mümkün olur. Kişiye düşen tek iş olarak yorumunu okumak kalır.

İster sanal ortamda olsun, ister gerçek hayatta olsun kahve falının en önemli özelliği telvenin oluşturduğu sembollerin yorumlanabilmesidir. Fincan sapı, falına baktıran kişinin çevresini ya da hanesini belirtir. Zaman konusunda da önemli olan sembollerin yerlerdir. Fincanın ağız kısmında çıkan bir sembol yakın tarihte olacakları gösterir. Fincanın kenarları ileriki tarihi anlatır. En dip ise çok kısa zamanda olacakları belirtir.

Sayılarsa diğer şekillerle ilgi kurarak zaman dilimi olarak yorumlanır. Mesela dakika, saat ya da gün olarak. Harfler ise kişinin yakın çevresindeki kişileri anlatır. Bitkilerin yorumu ise çeşitlidir. Papatya aşka yorulurken yonca sevgiye yorulur. Eşyaların yorumunda dikkat edilmesi gerekense eşyaları taşınan eşyalar ve taşınmaz eşyalar olarak ayırmaktır.

Resimle Fal Baktır

Türk kahvesi Türklere has bir yöntemle hazırlanır ve pişirilir. Kendine has kokusu, tadı vardır. Pişirilişiyle, ikramıyla gelenekseldir. Türk kahvesinin hazırlanışı çok eskilerden kalma bir pişirilme yöntemiyle olur. Türk kahvesi, köpükten, kahveden, telveden oluşur. Ayrıca geleceğe dair haber vermekte kullanılan tek kahve çeşididir. Hazırlanışı için iki dakika yeterlidir. İçme suyundan bir fincan alınır, arzuya göre şeker eklenir, kısık ateşte şekerle iyice karıştırılır. Bir süre geçtikten sonra köpük oluşur. Bu köpük fincanlara paylaştırılır. İkramında yanında su verilir ki bu adettendir. Türk kahvesinin saklanılışı bile incelik ister. Saklanacağı kap eğer deterjan veya sabun kullanılarak temizlendiyse güzelce durulanmalıdır. Bu sayede kahvenin bozulması engellenir.

Kahve içilir ve içilir içilmez akla kahve falı baktırmayı düşürür. Ama bunun için kahvenin pişirilmesinden bakılmasına yapılacaklar vardır. Öncelikle kahve bir kişilik hazırlanmalı ve az da olsa şekerli pişirilmelidir. Falına bakılacak kişi kahveyi aynı noktadan içmelidir. Kapatılırken saat istikametinin tersi yönüne üç kere çevrilmeli ve dilek tutularak kapatılmalıdır. Fincan soğuyunca açılmalıdır. Fal bakmaya önce fincandan başlanmalı ardından tabağa geçilmelidir. Kahve bakılan kişi ile bakan kişi arasında telepatik bir bağ oluşur. Fal bakan kişi iyi niyetli olmalı falına bakılan kişi de fala inanmalıdır. Peki fal kapatıldı ama fal bakacak kişi bulanamadıysa ne olacak. Bu sorunun cevabını vermek zor değil. Hemen adabına uygun hazırlanmış, içilmiş kapatılmış fincan açılır. Net görülecek şekilde fotoğrafları çekilir. İlgili sitelerden birine fotoğraflar yüklenir. Bu resimle kahve falı baktırma sayesinde yorumlar beklenmeye başlanır. Bu sayede resimli fal baktırılmış olur. Fotoğraflar çeşitli açılardan çekilmeli ve yüklenmelidir. Fincan sapının görünmesi daha makbuldür. Ayrıca yorumlamalar yazılı olabileceği gibi sesli de yapılabilmektedir. Fotoğraflı kahve falı baktırmak günümüzde insanlara sağladığı kolaylıklar açısından tercih edilmektedir.

Kahveden fal bakılması mümkün, ya geçmişteki uygarlıklar nasıl fal bakıyorlardı? Fal bakmaya, baktırmaya ihtiyaç duyuyorlar mıydı? Bu konuda yapılan araştırmalar bu sorulara cevaplar bulmuştur. Günümüzde bireyler geleceğe dair sorularına cevaplar bulmaya çalışırlarken geçmişte geleceğe duyulan toplumsal bir merak söz konusuydu. Bu toplumlar çeşitli araçlarla fal bakıyordu. Kemikler, doğa olayları, pas, çay lekesi gibi… Kâhinler kişilerin bu merakını dindirmek için imdada koşuyordu. Görülen o ki geleceğe duyulan merak günümüzde de sürmektedir ve ileriki yüzyıllarda da süreceği rahatlıkla söylenebilir.

Bedava Kahve Falı

İnsanlığın en önemli özelliklerinden biri merak dürtüsüdür. Bu yüzden yüzyıllardan beri işlerinin nasıl sonuçlanacağı, ileriki zamanın ne getireceği, özel ilişkileri gibi sorularına cevap aramıştır. Bu merak insanları, fala, falcılığa, fal baktırmaya yöneltmiştir. Falla ilgili bilinen en eski kayıtlara Mezopotamya’da rastlanır. Dine ve hekimliğe dair işlerde fal kullanılmış ve ardından özel meseleler ve genel meselelerde de çözüm yöntemi olmuştur. Falın İslamiyet öncesi Türk kültüründeki önemi, Türklerin İslamiyet’e geçişiyle de itibarından bir şey kaybetmemiştir. Osmanlı zamanında halk da padişah da yıldız ilmi ile ilgilenmiştir.

Fala konu olan çok fazla araç vardır. Geçmiş toplumlarda bunlara örnek olarak tabiat olayları verilebilir. Günümüz Türkiye’sinde ise fal bakmakta en sık kullanılan araç kahve falı baktırmaktır. Kahve falına bedava baktırmak da mümkündür.

Anadolu’da fal türleri oldukça çeşitlidir. Kahve falı ve tarot falı baktırılırken sadece bir niyet tutmak bile fal olarak kabul edilebilmektedir. Unutulmamalıdır ki fal akıldan geçen işin olup olmayacağına cevap aramaktır. Bu cevaba ulaşmak için kullanılan araçlar da yüzlerce yıl içinde gelişmiş ve bazıları günümüze taşınmıştır. Geçmişin müneccimleri bugünün falcılarına dönüşmüştür.

Günümüz falcılarına ulaşmak artık geçmiş yıllara göre çok daha pratiktir. Bunu bize gelişen teknoloji ve bilişim sektörü sağlamıştır. Fal baktırmak isteyen kişiler birkaç tıkla sanal fal baktırabilmektedirler. İnternetten fal baktırmanın çok büyük kolaylıkları vardır. Fal baktırmak isteyen kişiler evlerinin rahat ortamında sorularına cevap bulabilmektedirler. Örneğin kahve içildi, fala baktırmak istendi. Tek yapılması gereken ilgi sayfayı açmaktır.

Sanal ya da gerçek olsun fal baktırmanın bilinmesi gereken kuralları vardır. Özellikle kahve falında bu kurallar oldukça çeşitli ve inceliklidir. Örneğin kahve şekersiz pişirilmemelidir. Şekerle pişirilen kahvenin telvelerinden yorum yapmak daha kolaydır. Kahve tek bir kişilik pişirilmeli ve kahve hep aynı noktadan içilmelidir. Bitirince on dakika kadar soğumaya bırakılmalıdır. Eğer fincanın üstüne metal konulursa kötülüklerin uzaklaşacağına inanılır. Fincan açılır ve sonrası fala bakan kişinin sembolleri yorumlayabilme yeteneğine kalır. Örneğin aile görmek fal baktıranın sevinçli bir haber alacağına delaletken, adak görmek hayırlı bir işe girilebileceğini gösterir. Orman görmek kişinin arkasında itibarlı bir zenginin olduğuna yorulur. Yedi görmek ailevi mutluluğu ve aşktaki mutluluğu, bir görmek kişinin sevildiğini anlatır.

Sadece sembollerin anlamlarını bilmek de yeterli değildir. Falcının fal baktıran kişinin iç dünyasına girebilmesi gerekir. Bu bağ telepatik bir bağ olarak düşünülebilir.

Sanal Kahve Falı

Fal, çeşitli yollarla fal baktıran kişinin geçmişinden, bugününden ve geleceğinden haberler vermektir. Kişinin gizemli geleceği bu sayede aydınlatılır ve geleceğine dair kehanetlerde bulunulur. Fal kelimesinin kökeni Arapça’ya dayanır. Şans ve şanslı şeyleri gösteren sembol anlamına gelmektedir. Arapça dışındaki dillerde de fal kelimesini karşılayan sözcükler vardır ve bu kelimeler kültürlere göre değişir.

Fal baktırmanın başlıca motivasyonu, geleceği hükmetmeye duyulan arzudur. Fal sayesinde kehanetlerde bulunulur ve kişi bu sayede geleceğini bilerek daha doğru adımlar atmak için bir şans elde etmiş olur.

Tarih sahnesinde bazı inanışlarda ve kültürlerde din adamları da kâhinlik yapmıştır. Hatta M.Ö. 4000 yıllarında bile fal bakıldığına dair kaynaklar ve belgeler bulunmuştur. Türk toplumlarının da İslam’a geçmeden önce hayatlarında falın önemli bir yeri bulunuyordu.

Falda çeşitli araçlar kullanılır. Bu kullanılan araçlara göre fallar isim alır: Tarot falı, su falı, iskambil falı gibi. Günümüz Müslüman ülkelerinde başlıca fal araçlarından biri kahvedir. Kahve falı baktırmak birçok kişi için vazgeçilemeyen bir alışkanlıktır. Hatta günümüz teknolojisi o kadar gelişmiştir ki sanal kahve falı baktırmak mümkün olmuştur. Bu şekilde fal baktırmanın bir yöntemi şudur: Bu hizmeti veren bir site seçilir. Kahvenin nasıl olacağı ile ilgili karşımıza iki yöntem çıkar. Sade, orta şekerli ve şekerli kahveyi seçmek ve normal ile koyu kahveler arasında tercihte bulunmak. Gerekli tercihler yapıldıktan sonra sıra falın yorumunu okumaya gelir. Bu sanal ortamlarda kahve falına fotolu baktırmak da mümkündür. Bunun için yapılması gerekenler kahvenin adabına uygun içilmesiyle başlar. Kahve tek bir noktadan içilmelidir. Kahve bittiğinde kahve fincanı tabağa kapatılır. Fincan soğuyunca açılır. Sonra bu fincanın siteye birkaç fotoğrafı yüklenir. Böylece kahve falına resimle baktırmak mümkün olur.

Fal baktırmak eğlencelik olduğu kadar gayet ciddiye alınacak bir olgudur. İnsanoğlu her zaman belirsizliklerden korkmuştur. Bu korkusundan uzaklaşmak için fala sığınmıştır. Fal da ondan beklenilen görevi yerine getirmiş, kişilerin geleceğinden haber vermiş ve onları rahatlatmıştır. Kahve telvelerinde balık görülen kişiler mala kavuşacaklarını öğrendikleri için sevinmişler, yol görülen kişiler seyahate çıkacakları için mutlu olmuşlardır. Fare görülen kişilerse bazı olumsuzluklara kendilerini hazırlamışlardır.

Fal baktıran kişi kahve falındaki sembollerin anlamına göre hayat çizgisiyle ilgili kararlar alabilmelidir ama fal bakan kişi fal baktıran kişiyi aşırı sevindirmemeli ve üzmemelidir.

Fal geçmiş toplumları etkilemiştir ve belli ki gelecek toplumları da etkileyecektir.

Kahve Falı Baktırma

Araba, çanta, ekmek, gelin… Birbiriyle alakasız görünen isimler olduğu düşünülse de hepsinin bir araya geldiğinde anlam oluşturması mümkün. Bunu sağlayan şey ise kahve falı baktırmak. Araba borçlanılmaması gerektiğiyle ilgili bir uyarı, çanta az da olsa kazanca işaret, ekmek yüklü ödemeler, gelin beklenmeyen sevinç olabilir. Bunların etrafındaki başka sembollerle desteklenen fal, kişinin geleceğini okuyan bir ritüele dönüşebilir. Yorumcunun konsantrasyonunun yüksek olması, yorumlama yeteneği fal baktıran kişiye umut verebilir. Fal baktıran kişilerin kafasında oldukça soru vardır. İlişkisinin nasıl gideceği, evli değilse evlenip evlenmeyeceği ya da zamanı, beklediği paranın gelip gelmeyeceği, kariyerinde beklediği yükselmeyi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği başlıca sorulardandır. Sorular sadece günümüz insanı için geçerli değildir. Geçmiş topluluklarda da fal baktırmak oldukça yaygındı. O dönemlerde yaşayan insanlar da bu sebeple fal bakarlardı. İlkel toplumların da çeşitli araçlarla fal baktıklarına dair kaynaklar vardır. Bu araçların başlıcaları; tabiat olayları, kemikler, tüyler, depremlerdir.

kahve falıDiyelim ki fincan kapatıldı fakat fala bakacak kimse bulunamadı, günümüzde bunun da çaresi var: Online fal baktırmak. Meşhur arama motorlarından biri açılır. Kişi belki daha önceden fal baktırdığı bir siteyi açar, belki de bu kişinin ilk kez bu siteleri kullanışıdır ve heyecanlı arayış sonra erer. Kişi aradığı siteyi bulur. Kapatılmış fincan soğuyunca açılır, fotoğrafı fincan sapının da görüleceği şekilde çeşitli yerlerden çekilir. Bu fotoğraflar siteye yüklenir. Cinsiyet, yaş ve medeni durumla ilgili bilgilerin de girilmesi gerekebilir. Sonra bu bilgilerin altındaki butona tıklanır ve yorum beklenir. Fincanın sadece o anki fotoğrafı değil daha önceden çekilmiş bir fotoğrafı da gönderilebilir. Fotoğrafın nasıl çekilmesi gerektiği ile ilgili bu sitelerde örnek fotoğraflar da bulunmaktadır.

Canlı fal baktırma da yine günümüzde teknolojinin bize sunduklarıyla hiç yorulmadan mümkündür. Bu sanal fal baktırma yöntemiyle fal baktırmak isteyenler hiç yorulmadan evlerinden, işlerinden yorumlara ulaşabilmektedirler. Bunun için önce kişi kendine yakın bulduğu yorumcuyu seçer. Ardından falını gönderir. Ödemeyi yapar. Geriye sadece falının yorumuna ulaşması kalır. Kafasındaki sorulara cevap buldukça fal baktıran rahatlar. Bu yüzden fal baktırmak bir çeşit terapi görevi görür. Fal baktıranlar sadece psikologlarıyla yetinmemektedirler. Soluğu sık sık falcılarda almaktadırlar.

Fal baktırma yolları çeşitlenmiş, değişmiştir fakat fal baktırma tutkusu geçmemiştir çünkü kişinin geleceğe hükmetme isteği sona ermemiştir. Görünen o ki bu istek hiç azalmayacaktır. Kişilerin her zaman aklında cevabını istedikleri sorular olacaktır.

post

Kahve Falı

Türk kültüründeki en popüler fal çeşidi olan kahve falının, doğuşu ve gelişmesi de Türk topraklarında olmuştur. Kahve ilk olarak Yemen’de işlenerek bir içecek olarak kullanılmaya başlanmıştır ve Orta Doğu uygarlıklarının tümüne yayılmıştır. Osmanlı padişahı olan Yavuz Sultan Selim’in doğuya yaptığı seferler sonucunda kahve kültürü Osmanlı Devleti’ni de etkisi altına almıştır. Öyle ki Osmanlı sarayında kahvecibaşı adı verilen ve sadece kahve yapmakla yükümlü olan kimseler bile bulunmaya başlamıştır.

Türk kahvesi adı verilen, telvesi olan yani tamamen çözünmeyen kahveyi keşfeden Türk bilginleri sayesinde kahve falının temelleri atılmıştır. Kahve falının ilk olarak Osmanlı sarayında ortaya çıktığı düşünülmektedir. Saray cariyeleri, birbirlerine direkt olarak söyleyemedikleri şeyler için ya da başka birisinin dedikodusunu yapmak istedikleri zaman Türk kahvesi içtikleri fincana bakarak konuşurlarmış. Bu olay zamanla görülen şekilleri uydurarak muhabbeti arttırmaya ve sonrasında bazı ritüeller koyulup daha da geliştirilerek kahve falı, bugünkü haline getirilmiştir. Bir diğer teoriye göreyse kahve falının çay falından etkilenerek oluşturulmuş olmasıdır. Antik Çin Uygarlığı’nda bakılan bir fal çeşidi olan çay falının 5.000 yıllık bir tarihi vardır ve kahve falı ile kıyaslandığında çok eski bir fal türüdür fakat birbirinden fazla uzak iki kültüre ait oldukları için bu teori pek güçlü değildir.

Kahve falı bakılırken Türk kahvesinin telvesinin oluşturduğu şekiller yorumlanmaktadır. Kahve içildikten sonra tabağın üzerine doğru kapatılan fincan 3 kere saat yönünde döndürülür ve üzerine metal bir eşya bırakılarak soğuması beklenir. Metal eşyanın, fincanın soğuma süresini kısaltmaktan başka pek bir etkisi yoktur fakat günümüzde fal baktıran insanlar çoğunlukla aşk hayatlarını öğrenmek için fal baktırdıklarından dolayı fincanın üzerine yüzük koyarak düşündükleri kişi hakkında daha çok bilgi öğrenebileceklerini düşünmektedirler.

post

Kahve Falındaki Semboller

Osmanlı saraylarındaki cariyelerin eğlence aracı olarak ortaya çıkıp daha sonra bir fal şeklini alan kahve falına bakabilmek için kişinin hayal gücü yüksek ve 6. hissini etkin bir şekilde kullanabilen biri olması gerekmektedir. Sembollerin anlamlarını az da olsa ezbere bilmeniz, fal bakarken pratik yapmanıza yardımcı olabilir. Fakat sadece bu anlamlarla yetinmemeniz gerekir, fal esnasında fincanda gördüğünüz sembolün arkasındaki anlamı da hayal gücünüzü kullanarak okuyup, yorumlayabilmelisiniz. Kahve falındaki semboller belirli bir sayıyla ya da keskin sınırlarla belirlenmiş şeyler değildir. Bu sebeple, bu yazımızda bazı popüler kahve falı sembollerinden bahsedeceğiz.

Kahve falındaki semboller fincandaki yerlerine ve çevrelerindeki diğer sembollere göre anlam kazanırlar. Fincandaki yerlerine göre yorumlanacak olursa; fincanın sapına yakın olan bir sembolün gerçekleşme ihtimali yüksektir çünkü fincan sapı kahve falı baktıran kişinin evini temsil eder ve buna yakın her türlü sembol genelde gerçekleşir. Fincanın kahve içilen kısmı şimdiki zamanı, dibi çok yakın geleceği, kenarları ise geleceği temsil etmektedir ve çevrelerindeki sembollerle birlikte yorumlanarak faldaki zaman kavramını oluştururlar. Örnek olarak sayılarla birleşirlerse daha kesin bir zaman kavramından bahsedilebilir çünkü sayılar hafta, ay, gün ya da dakika gibi kavramları temsil eder. Küçük noktalar yolculuk olacağını, büyük noktalar ise para kazanılacağını söyler.

Düz çizgi kararlı bir şekilde istediğiniz yolu izlemeyi, dalgalı çizgi kararsız kalınacak bir durumun başa geleceğini, kare şekli koruyuculuğu, üçgen ya da yıldız görmek kısmetin açılacağını, daireler ise iş hayatında başarılı olunacağını söyler. Harf şekli yakın çevredeki insanlardan birinin adındaki bir harfi temsil eder ve çevresindeki şekillere göre yorumlama yapılması gerekmektedir. Herhangi bir hayvan şekli görmek bir sürü anlama gelebilir. Örnek verecek olursak; balık görmek para, yunus görmek iyi şansa, maymun görmek kavga ya da mücadeleye, kuş şekli bir haber geleceğine ve yırtıcı hayvan görmek şüphe duyulan bazı olaylara işaret eder. Bitki şekilleri gönül işlerini temsil eder. Papatya ve yonca çiçekleri aşkın, gül romantik bir ilişkinin sembolüdür. Falda kadın görmek dedikodu ya da konuşmayı, erkek görmek parayı temsil eder. Fakat insan şekillerinin bu yorumları çok geneldir, bu yüzden çevrelerindeki şekillerle yorumlanmaları zorunludur.

post

Kahve Falının Tarihi

Kahve falının tarihi konusunda bilgiler vermeden önce kısa da olsa kahvenin kendi tarihinden bahsetmek gerekmektedir. İlk kahve 8. yüzyılda, Habeşiştan’da yani bugünkü adıyla Etiyopya’da, keçiler tarafından keşfedilmiştir. Keçi ve develer, yerli halkın daha önce denemediği bir ağacın meyvelerini yedikten sonra daha enerji dolu ve canlı olmuşlardır. Bunu gören sürünün çobanı, durumu zamanın bilginlerine haber vermiş ve kahvenin tüketilebilen bir bitki olduğu ilk olarak bu dönemde ortaya çıkmıştır. Kahvenin ilk defa işlenmesi ve içilerek tüketilmesi ise Yemen’de olmuştur. Türk kahvesi dediğimiz kahve çeşidinin üretilmesi de bu zamanlarda olmuştur. Bu sebeple, günümüzde binlercesi bulunan kahve çeşitlerinden en eskisidir. Yavuz Sultan Selim döneminde, 1500’lü yıllarda, Osmanlı topraklarına getirilen kahve, çok rağbet görerek sarayda bile kendisine yer bulmuştur. Osmanlı topraklarından sonra da Venedikli tacirler sayesinde Avrupa’ya, sonrasında da tüm dünyaya yayılan kahve gittiği her yerde çok popüler olmuştur. Öyle ki, 1710 yılında Müslüman içeçeği olduğu için tüketilmesi Papa tarafından yasaklanmıştır.

kahve-fali-tarihiKahve falının tarihi konusuna geçecek olursak, Osmanlı’da saray cariyelerinin birbirlerine direkt olarak söyleyemedikleri şeyleri kahve fincanına bakarak söylemeleriyle oluşmuştur. Başkalarına gizli bir olayı anlatmak için ya da birinin dedikodusunu yapmak için de bu şekilde bir yöntem geliştirmişlerdir. Yaptıkları bu konuşmalar zamanla telvenin oluşturduğu şekilleri yorumlamaya kadar giderek sadece Türkler’de olan bir fal türüne, kahve falına dönüşmüştür. Kahve falının sarayda, cariyelerin bu davranışları nedeniyle doğduğu yönündeki iddiaları destekleyen nitelikte, sarayda fal bakan kadınların tabloları da bulunmaktadır.

Bir diğer iddiaya göre ise kahve falı, çay falının değiştirilmiş halidir. Çay falı, Antik Çin’e ait çay seramonilerinin bir ürünüdür ve yaklaşık beşbin yıllık bir tarihi bulunmaktadır. Bardağın dibinde ve yanında kalan çay yapraklarının yorumlanmasıyla bakılmaktadır. Neredeyse tüm fallardan çok daha eski bir fal türü olması sebebiyle kahve falının oluşumunda örnek olarak alınıldığı düşünülmektedir.

 

post

Kahve Falı Nasıl Bakılır?

Türk kahvesinin içiminden sonra arta kalan telvenin oluşturduğu şekiller yorumlanarak bakılan kahve falı, bilinen en eski ve en yaygın fal çeşididir. Diğer ülkelere kıyasla Türk İslam toplumlarında daha yaygındır. Teknolojinin bir katkısı olarak internet üzerinde kahve falı nasıl bakılır sorusunun detaylı cevaplarının bulunması ve telefonlara yüklenebilen kahve falı yorumlama programlarının oluşturulması, bu fal çeşidinin popülaritesini daha da arttırmaktadır.

kahve falina nasil bakilir

Kahve falı baktırmak isteyen kişinin kahveyi hazırlarken ve içerken bilmesi ve uygulaması gereken bazı aşamalar vardır. Bu aşamaların bazı keskin hatları olsa da diğer kısımları kişiye ya da falcıya göre değişmektedir. Kesin kurallara değinecek olursak; kahve tek kişilik pişirilir ve falına bakılacak kişi tarafından, hep aynı noktadan içilir. Bittikten sonra bardak tabağın üzerine doğru ters çevirilerek kapatılır ve bu esnada bir dilek tutulmalıdır. Fincanı tabağa kapattıktan sonra 3 kez saat yönünde çevirilir ve soğumaya bırakılır. Daha hızlı soğuması için üstüne bir metal eşya (kaşık,yüzük) koyulabilir. Bazı inançlara göre üzerine koyulan metal eşya kahve fincanındaki geleceği etkileyecek kötü enerjiyi uzaklaştırmaktadır.

Kahve falı nasıl bakılır sorusunun cevabı fal baktıran ve fala bakan kişiye göre değişmektedir. Temelde fala bakan kişi, yani falcı, telvenin soğuması ile oluşan şekilleri yorumlayarak kahve falına bakar. Falın içeriği telvenin oluşturduğu şekillerden ibaretmiş gibi gözükse de fala bakan kişinin, yani falcının, o şekilleri yorumlarken hissettikleri daha büyük öneme sahiptir. Bu sebeple altıncı hissi güçlü insanların daha iyi kahve falı baktığı söylenmektedir. Fala bakan kişi odaya gelen ışığı arkasına alarak oturur ve soğuyan fincanı açtıktan sonra konsantre olmak için bir süre fincanın ortasına bakar. Fal bakmaya başlamadan önce konsantrasyonu arttırmak, şekilleri düzgün yorumlayabilmek açısından önemlidir. Fincanın kahve içilen noktasından başlayıp fincanı saat yönünde bir tur döndürdükten sonra şekiller üzerine yorum yapmaya başlar.